!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Allmänna råd

Allmänna råd om värme i våra lägenheter

Styrelsen har beslutat att vi ska ha ca. 21 grader i lägenheterna. Vår värmecentral är inställd att ge oss dessa 21 grader oavsett yttertemperatur. Vid snabba temperaturväxlingar utomhus, kan det ske en viss fördröjning.

Om elementets reglage står på "max" ska du ha ca 21 grader i bostaden.

Om du tycker att det är för kallt i din lägenhet ska du börja med att se över möbleringen. Se till att ingen soffa eller gardin hänger framför något element för då kan inte värmen cirkulera i lägenheten. En kall lägenhet kan bero på så många saker. Det kan vara fel på ventilationen, dålig isolering, dåligt tätade fönsterbågar eller något så simpelt som att elementen behöver luftas. Om du hittar något fel är det viktigt att du kontaktar  styrelsen för att se över vad som bör åtgärdas.

Är du bara frusen, eller har du för kallt hemma?
Köp en termometer och kontrollera om det är lika varmt överallt i lägenheten. Många mäter bara temperaturen på fönsterbrädan. Det ska man inte göra. Temperaturen ska mätas minst 60 cm från ytterväggen. Du kan stänga till några ventiler ovanför fönstren för att stänga ute kyla men absolut inte alla. Det är föreningens ansvarsområde och ventilationen i din lägenhet påverkar och påverkas av dina grannar.

Så här mäter du temperaturen i din lägenhet:

  • För att få ett så pass bra resultat som möjligt bör du mäta lufttemperaturen på två olika ställen i rummet.
  • Placera först en vanlig termometer en meter framför ett fönster och 60 centimeter över golvet och notera temperaturen efter att den inte noteras stiga/sjunka mer.
  • Vid den andra mätningen ställer du dig i ett hörn 60 centimeter från vardera väggen och placerar termometern 60 centimeter över golvet. Gör även en mätning på de ställen där du tycker att det är extra kallt, men termometern ska inte ligga direkt på golv- eller väggytor.

Ett besök av en fastighetsskötare kan vara en andra åtgärd där man kontrollerar funktioner och gör en kontrollmätning. Du kan göra en felanmälan till styrelsen som i sin tur kan ge Aphos i uppdrag att kontrollera detta.

Prata med grannarna och fråga om de också fryser.

Hör av dig till styrelsen när du uppmätt temperaturer enligt ovan samt hört med grannar om deras temperaturer.

För att behålla balansen i vårt värmesystem krävs en del jämförande analyser innan ett korrekt beslut om åtgärd kan tas.

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus (FoHMS 2014:17) bör en bostadsrätt hålla mellan 20 och 23 grader.

Läs Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Stockholm den 13 februari 2017

/Styrelsen

 

Varmvatten i badrum

Det händer att någon boende får problem med sitt varmvatten i badrummet. I de allra flesta fallen är det frågan om en trasig backventil i Moras badkarsblandare. Den ser ut så här:

 
När en backventil går sönder får alla som bor på samma sida i porten problem med sitt varmvatten. Svårigheten är att lokalisera den lägenhet som har den trasiga backventilen.
 
Det är fullt möjligt att testa sin egen Morablandare. Man spolar tills man får fram varmvatten till blandaren och stänger den sedan helt. I detta läge ska det rör som för fram varmvatten till blandaren (det vänstra på bilden) fortsätta att vara varmt eller ljummet så länge kranen är stängd. Om backventilen är trasig brukar man märka detta genom att röret snabbt blir kallt när någon annan använder varmvatten. Nedkylningen beror då på att kallvatten rinner genom den trasiga backventilen baklänges ner genom varmvattenröret. 
 
Tag hjälp av Aphos för att åtgärda backventilen.
Stockholm den 11 december 2016
/Styrelsen

 

Uppdaterad 2018-08-28