!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Felanmälan m.m.

 

Frågor eller felanmälan fastighets- och bostadsskötsel 

Felanmälan hiss

Mån-fre: 09-16 lunch: 12-13. Övrig tid finns telefonsvarare.

Aphos Förvaltning AB               

Tel: 08-604 02 59   mejl: info@aphos.se                   

Kontaktformulär finns på webbplats: www.aphos.se  

 

Felanmälan hiss jourtid (kväll, natt och helg)

Jourutryckning sker endast vid fara eller nödsituation. Vid annan situation ska styrelsen godkänna utryckning utanför normal arbetstid. Kontakta styrelsen via mejl styrelsen@brfstarrbacksangen1.se

ThyssenKrupp                                                                      

Tel: 0200-88 78 78

 

Felanmälan fastighetsfrågor jourtid

vardagar kl. 16.00 - 07.00,
lördag, söndag, helgdagsafton och helgdag kl. 00.00 - 24.00

Jourutryckning sker vid fel som direkt kan innebära skada eller risk för skada på fastigheten eller som utgör större olägenhet 

 

Securitas Jourmontör

Tel: 08-657 77 22

 

Ekonomisk förvaltning, information om avgift/hyra               

Rådrum   www.radrum.se                                                               

Tel: 08-34 30 13  mejl: info@radrum.se

  

Avlopp

Solna Högtrycksspolning AB   www.solnahogtryck.se

Tel: 08 - 82 19 07 (hela dygnet)

 

Nycklar, låssmed

Kungslås AB    www.kungslas.se

Tel: 08-652 04 00 eller kontakta styrelsen

 

Sopsug

Caverion AB    www.caverion.se

Tel: 08-632 76 11

 

Garage

RIBA AB  www.riba.se

Tel: 08-744 15 05   mejl: kundtjänst@riba.se

 

Bredband

Ownit Bredband AB    www.ownit.se

Tel: 08-52 50 73 00

 

TV

Com Hem AB             www.comhem.se/gruppavtal

Tel: 0775-17 17 20 Kundservice för gruppavtal 

 

Snöskottning av yttertak och istappar

Björn Persson Plåtslageri AB   www.bpplat.se

Tel: 08-645 67 32  mejl: info@bpplat.se

 
 

Skadedjur, bekämpning, sanering

Nomor AB    www.nomor.se

Tel: 0771-122 301

 

 

Dokument

Information i trapphuset A3.docx 2014-08-14

Uppdaterad 2019-01-13